Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > Yaḥyā b. Muḥammad b. ʿAlīm, al-Ḥalabī
Hadith #1

4 - يحيى بن محمد بن عليم، الحلبي. روى عن أبي عبد الله (عليه السلام). ضعيف.

4 – Yaḥyā b. Muḥammad b. ʿAlīm, al-Ḥalabī. He narrated from Abū ʿAbdillāh عليه السلام . Weak.