4. Yaḥyā b. Muḥammad b. ʿAlīm, al-Ḥalabī

Back to book

4 - يحيى بن محمد بن عليم، الحلبي. روى عن أبي عبد الله (عليه السلام). ضعيف.


4 – Yaḥyā b. Muḥammad b. ʿAlīm, al-Ḥalabī. He narrated from Abū ʿAbdillāh عليه السلام . Weak.