Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > Dhibyān (b. Ḥukaym b. al-Awdī, Abū ʿAmr)
Hadith #1

1 - ذبيان (بن حكيم بن الأودي، أبو عمرو). أمره مختلط.

1 – Dhibyān (b. Ḥukaym b. al-Awdī, Abū ʿAmr). His affair is confused.