64. ʿAlī b. Ibrāhīm, al-Hamdānī, Abū Muḥammad

Back to book

64 - علي بن إبراهيم، الهمداني، أبو محمد. كانت له وصلة بأبي الحسن (عليه السلام).


64 - ʿAlī b. Ibrāhīm, al-Hamdānī, Abū Muḥammad. He had a connection with Abū al-Ḥasan عليه .