Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > ʿAmr b. Shimr, Abū ʿAbdillāh, al-Juʿfī
Hadith #1

3 - عمرو بن شمر، أبو عبد الله، الجعفي. روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وجابر. ضعيف.

3 – ʿAmr b. Shimr, Abū ʿAbdillāh, al-Juʿfī. He narrated from Abū ʿAbdillāh عليه السلام and Jābir. Weak.