21. ʿUbayd b. Kathīr b. ʿAbd al-Wāḥid b. ʿAbdullāh b. Sharīk al-ʿĀmirī, al-Waḥīdī, al-Kilābī, Abū Saʿīd

Back to book

21 - عبيد بن كثير بن عبد الواحد بن عبد الله بن شريك العامري، الوحيدي، الكلابي، أبو سعيد. كان يضع الحديث مجاهرة، ولا يحتشم الكذب الصراح. وأمره مشهور.


21 – ʿUbayd b. Kathīr b. ʿAbd al-Wāḥid b. ʿAbdullāh b. Sharīk al-ʿĀmirī, al-Waḥīdī, al-Kilābī, Abū Saʿīd. He would publicly fabricate ḥadīths and not be shy about his open lying, and his affair is famous.