Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > ʿAbd al-Raḥmān b. Aḥmad b. Nahīk, al-Samarī, Abū Muḥammad
Hadith #1

19 - عبد الرحمان بن أحمد بن نهيك، السمري، أبو محمد، الملقب " دحمان ". ضعيف، مرتفع القول.

19 – ʿAbd al-Raḥmān b. Aḥmad b. Nahīk, al-Samarī, Abū Muḥammad, the one with the laqab of “Daḥamān”. Weak, a proponent of irtifāʿ in doctrine.