Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > al-Ḥasan b. ʿAlī b. Abī ʿUthmān, Abū Muḥammad
Hadith #1

8 - الحسن بن علي بن أبي عثمان، أبو محمد، الملقب بسجادة، القمي. ضعيف، وفي مذهبه ارتفاع.

8 – al-Ḥasan b. ʿAlī b. Abī ʿUthmān, Abū Muḥammad, called al-Sajjāda, al-Qummī. Weak. In his madhhab there is irtifāʿ.