Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > al-Ḥusayn b. Mihrān b. Muḥammad b. Abī Naṣr, Abū ʿAbdillāh
Hadith #1

5 - الحسين بن مهران بن محمد بن أبي نصر، أبو عبد الله. واقف ضعيف. له كتاب عن موسى.

5 – al-Ḥusayn b. Mihrān b. Muḥammad b. Abī Naṣr, Abū ʿAbdillāh. Wāqifī. Weak. He has a book from (or: about) Mūsā.