Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad b. Sinān, Abū ʿĪsā
Hadith #1

38 - محمد بن أحمد بن محمد بن سنان، أبو عيسى. نسبه وحديثه مضطرب.

38 – Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad b. Sinān, Abū ʿĪsā. His lineage and his ḥadīth are confused.