Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > Sulaymān b. ʿAbdullāh, al-Daylamī
Hadith #1

33 - سليمان بن عبد الله، الديلمي. روى عن أبي عبد الله (عليه السلام). ليس بشيء.

33 – Sulaymān b. ʿAbdullāh, al-Daylamī. Narrated from Abū ʿAbdillāh عليه السلام . He is nothing.