29. al-Ḥusayn b. Abī Saʿīd, Hāshim b. Ḥayyān, al-Mukārī, Abū ʿAbdillāh

Back to book

29 - الحسين بن أبي سعيد، هاشم بن حيان، المكاري، أبو عبد الله. في جملة الواقفة.


29 – al-Ḥusayn b. Abī Saʿīd, Hāshim b. Ḥayyān, al-Mukārī, Abū ʿAbdillāh. In the group of the Wāqifīs.