Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > Rabiʿ b. Zakariyya, al-Warrāq (the papermaker)
Hadith #1

11 - ربيع بن زكريا، الوراق، كوفي. ضعيف.

11 – Rabiʿ b. Zakariyya, al-Warrāq (the papermaker). Kufan. Weak.