Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > Muḥammad b. Ismāʿīl b. Aḥmad b. Bashīr, al-Barmakī, Abū Jaʿfar
Hadith #1

31 - محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير، البرمكي، أبو جعفر، المعروف بصاحب الصومعة. ضعيف.

31 – Muḥammad b. Ismāʿīl b. Aḥmad b. Bashīr, al-Barmakī, Abū Jaʿfar, the one who is known as the possessor of the hermitage. Weak.