12. Muḥammad b. Sulaymān b. Zakariyya, al-Daylamī, Abū ʿAbdillāh

Back to book

12 - محمد بن سليمان بن زكريا، الديلمي، أبو عبد الله. ضعيف (في حديثه، مرتفع في مذهبه، لا يلتفت إليه).


12 – Muḥammad b. Sulaymān b. Zakariyya, al-Daylamī, Abū ʿAbdillāh. Weak (in his ḥadīth, a proponent of irtifāʿ in his madhhab, he is not turned to.)