Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > ʿAlī b. Aḥmad, Abū al-Qāsim, al-Kūfī
Hadith #1

29 - علي بن أحمد، أبو القاسم، الكوفي، المدعي العلوية. كذاب، غال، صاحب بدعة ومقالة. رأيت له كتبا كثيرة، لا يلتفت إليه.

29 – ʿAlī b. Aḥmad, Abū al-Qāsim, al-Kūfī, the propagator of ghulw. A liar, a ghālī, the possessor of a bidʿa and a doctrine. I saw he has many books, he is not turned to.