Rijāl Ibn al-Ghaḍā'irī > Sulaymān b. Zakariyya al-Daylamī
Hadith #1

13 - سليمان بن زكريا، الديلمي. روى عن أبي عبد الله (عليه السلام). كذاب، غال.

13 – Sulaymān b. Zakariyya al-Daylamī. He narrated from Abū ʿAbdillāh عليه السلام . A liar, a ghālī.